Lokaal Sportakkoord Almere

Almere de sportiefste stad van Nederland

Dit is het motto van het Almeers sportakkoord waar alle verschillende Almeerse organisaties aan mee kunnen doen: sport- en beweegaanbieders, organisaties binnen zorg en welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.
Sporten en bewegen draagt bij aan gezondheid en geluk en is goed voor sociale contacten. Daarom is er een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor alle gemeenten met een lokaal sportakkoord om nieuwe plannen en samenwerkingen te realiseren of te versterken.

Thema’s Lokaal Sportakkoord

Binnen het lokaal sportakkoord Almere is met de betrokken partijen gekozen voor de volgende thema’s:

  1. Creëren van aanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen. We stimuleren en versterken de samenwerking tussen aanbieders van sporten, bewegen, zorg en welzijn. Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel voor participatie, inclusie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid.
  2. Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen. Almere heeft relatief veel openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Een mooie kans voor laagdrempelig sportaanbod. Zo kunnen Almeerders dichtbij huis met diverse sporten kennismaken.
  3. Verbinden van topsporters en topsportevenementen aan maatschappelijke onderwerpen. Topsport als inspiratie: goede voorbeelden van Almeerse topsporters stimuleren sporten en bewegen.

Hoe kun jij meedoen?

Heb je een project, activiteit of plan dat past bij een of meer van de hierboven genoemde ambities? Neem dan contact op met een van de leden van de kerngroep sportakkoord Almere. Het onder de aandacht brengen van het sportakkoord en het beoordelen van de aanvragen is de verantwoordelijkheid van de kerngroep. Die bestaat uit: Gemeente Almere, De Schoor, Talent In Opleiding (TIO) en Almere City. Coördinator van de kerngroep is Karin Pannenkoek ((06-30741297).
Stuur een mail met jouw project, activiteit of plan naar sportentreeverberg dit@almere.nl en vermeld daarbij sportakkoord Almere. Of bel met Karin Pannenkoek. Zij kan je helpen met je aanvraag.

Een aanvraag indienen

  1. Lees het sportakkoord en bekijk op welk thema je een aanvraag gaat indienen. Heb je hulp nodig of nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Karin Pannekoek (06-30741297) of een mail sturen naar sportentreeverberg dit@almere.nl.
  2. Voor aanvragen tot € 1.000 is een half A4 voldoende waarin duidelijk wordt wat je plan is, wat je bijdraagt aan het thema en wat de hoogte is van het bedrag dat je aanvraagt. Voor bedragen boven de € 1.000 verwachten we een goed beeld van de activiteit, wat de doelgroep is en wat je verwacht te bereiken. Uiteraard ook een duidelijke begroting. Samenwerkingen tussen verschillende Almeerse partijen juichen we toe.   
  3. Staat je plan op papier? Mail het dan naar sportentreeverberg dit@almere.nl
  4. De kerngroep neemt binnen een week contact met je op om het plan door te nemen. Je krijgt dan ook te horen of er aanvullende informatie nodig is en wanneer er een besluit wordt genomen over toekenning van een financiële bijdrage. 

En dan?

  • De kerngroep Sportakkoord Almere ondersteunt, adviseert en beoordeelt de aanvragen. Deze kerngroep bestaat uit professionals namens De Schoor, Talent in Opleiding, Almere City FC, gemeente Almere en de adviseur lokale sport.
  • Bij (jaarlijkse) bijeenkomsten en via deze pagina delen we elkaars successen ter inspiratie.
  • Met cursussen en begeleiding via de verenigingsondersteuner versterken we onze sport- en beweegaanbieders.

Sluit ook aan!

Sluit jij je als sportaanbieder ook aan bij het Lokaal Sportakkoord? Klik dan op onderstaande link “Ja, ik onderteken het Lokaal Sportakkoord ook!”.

Toegekende projecten

Onderstaande projecten hebben uitvoeringsbudget ontvangen vanuit het Lokaal Sportakkoord:

Multisportclub Stedenwijk

Met de Multisportclub Stedenwijk biedt Talent in Opleiding in samenwerking met Almeerse Hockey Club, Almere City FC, Taekwondo Academy Almere, Almere Pioneers, Seedorf Talent Development Group en Joymere een groot aantal sporten dichter bij huis aan.  De Clarence Seedorf Playground in Almere Stad is de thuisbasis. Deelnemers betalen een klein bedrag en kunnen het hele jaar meedoen aan alle sportactiviteiten die worden aangeboden door bovengenoemde verenigingen. Het aanbod verschilt van dat op de club en kan dienen als ‘extra’ trainingsavond voor de jeugd die het al heel leuk vindt, maar ook voor nieuwe leden die makkelijk kunnen instappen. Aanvrager: Talent in Opleiding
Toegekend bedrag: 27.000 euro

Almere Pioneers

Almere Pioneers wil minder getalenteerde spelers de kans geven zich te ontwikkelen in de sport door een aparte competitie te starten. Bij deze competitie wordt gewerkt met kleinere teams dan via de sportbond. Zo krijgen spelers een hoger percentage balcontact en kunnen ze zich ontwikkelen. Dit project richt zich op jongeren van 8-16 jaar die graag willen basketballen maar nog niet in een team terecht kunnen komen en/of niet in een team zitten omdat ze nog niet mee kunnen komen met hun teamgenoten.
Aanvrager: Almere Pioneers
Toegekend bedrag: 1.000 euro

Almeerse topsport inspireert

Almeerse topsportprestaties en evenementen vormen een belangrijke inspiratiebron voor (jonge) mensen om (prestatief) te gaan sporten. Daarnaast zorgt topsport voor economische ontwikkeling, positieve communicatie en Almeers trots. De toegevoegde waarde van topsport voor Almere is groot. En het nog onbenutte potentieel is nog aanzienlijk. In termen van communicatie, stadsimago, commercie en maatschappelijke samenwerkingen. Almere City FC gelooft dat een gezamenlijke en verdere groei van Almeerse topsportorganisaties belangrijk is voor inwoners en stad. Om dit concreet en duurzaam vorm te geven neemt Almere City FC het initiatief tot de vorming van een topsport-samenwerkingsgroep. Om zo via delen van kennis en concrete uitruil van middelen en netwerk versterking van topsport in Almere te initiëren, te ontwikkelen en/of te faciliteren.
Aanvrager: Almere City FC
Toegekend bedrag: 24.230 euro

Samen Sporten Flevoland

Super COOL! is een sport- en maatjesproject voor mensen met een beperking. Op 7 november 2020 heeft Super COOL! tijdens de Week van het Aangepast Sporten samen met Triade, De Schoor, Sportservice Flevoland, de gemeente Almere en de Almeerse Hockey Club het evenement “Samen Sporten Flevoland” georganiseerd: een wandeling van 7 kilometer die in alle Flevolandse gemeenten tegelijkertijd werden uitgevoerd. Met dit evenement bereikten de organisatoren niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld deelnemers van andere sportverenigingnen of mensen met een fysieke beperking, mensen met NAH, mensen met een psychische beperking.
Aanvrager: Super COOL!
Toegekend bedrag: 1.300 euro

Super COOL! in het Sociaal Domein

Super COOL! wil het aantal deelnemers aan haar activiteiten in Almere laten groeien, zodat de sportdeelname van haar kwetsbare doelgroep toeneemt. De organisatie wil zich graag (financieel) toekomstbestendig maken, en vraagt daarom een stimuleringsbudget aan.
Aanvrager: Super COOL!
Toegekend budget: 7.500 euro