Lokaal Sportakkoord Almere

Almere de sportiefste stad van Nederland

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om inwoners te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. Sport verenigt namelijk mensen, kan bruggen slaan en een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. In Almere hebben we in samenwerking met sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gezondheidsorganisaties en ondernemers die werk maken van bewegen een lokale variant gemaakt. De kerngroep – bestaande uit Almere City FC, De Schoor, Talent in Opleiding en de gemeente Almere – ondersteunt partners om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Almere. Lokale samenwerking en een speciaal budget helpen daarbij: Almere ontvangt vanuit het Nationale Sportakkoord in 2021 240.000 euro om partners in de stad te helpen.

Waar kun jij budget voor aanvragen?

Het Lokaal Sportakkoord is gebaseerd op drie ambities:

  1. Creëren van aanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen. We stimuleren en versterken de samenwerking tussen aanbieders van sporten, bewegen, zorg en welzijn. Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel voor participatie, inclusie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid.
  2. Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen. Almere heeft relatief veel openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Een mooie kans voor laagdrempelig sportaanbod. Zo kunnen Almeerders dichtbij huis met diverse sporten kennismaken.
  3. Verbinden van topsporters en topsportevenementen aan maatschappelijke onderwerpen.Topsport als inspiratie: Goede voorbeelden helpen het stimuleren van sporten en bewegen.

Hoe kun jij meedoen?

Heb je een project, activiteit of plan die bij één of meerdere van de hierboven genoemde ambities passen? Aan de rechterzijde van de pagina vind je meer informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier. Heb je vragen? Neem dan contact op met ons via sportentreeverberg dit@almere.nl.

En dan?

  • De kerngroep Sportakkoord Almere ondersteunt, adviseert en beoordeelt de aanvragen. Deze kerngroep bestaat uit professionals namens De Schoor, Talent in Opleiding, Almere City FC, gemeente Almere en de adviseur lokale sport.
  • Bij (jaarlijkse) bijeenkomsten en via deze pagina delen we elkaars successen ter inspiratie.
  • Met cursussen en begeleiding via de verenigingsondersteuner versterken we onze sport- en beweegaanbieders.

Sluit ook aan!

Sluit jij je als sportaanbieder ook aan bij het Lokaal Sportakkoord? Klik dan op onderstaande link “Ja, ik onderteken het Lokaal Sportakkoord ook!”.

Toegekende projecten

Onderstaande projecten hebben uitvoeringsbudget ontvangen vanuit het Lokaal Sportakkoord:

Multisportclub Stedenwijk

Met de Multisportclub Stedenwijk biedt Talent in Opleiding in samenwerking met Almeerse Hockey Club, Almere City FC, Taekwondo Academy Almere, Almere Pioneers, Seedorf Talent Development Group en Joymere een groot aantal sporten dichter bij huis aan.  De Clarence Seedorf Playground in Almere Stad is de thuisbasis. Deelnemers betalen een klein bedrag en kunnen het hele jaar meedoen aan alle sportactiviteiten die worden aangeboden door bovengenoemde verenigingen. Het aanbod verschilt van dat op de club en kan dienen als ‘extra’ trainingsavond voor de jeugd die het al heel leuk vindt, maar ook voor nieuwe leden die makkelijk kunnen instappen. Aanvrager: Talent in Opleiding
Toegekend bedrag: 27.000 euro

Almere Pioneers

Almere Pioneers wil minder getalenteerde spelers de kans geven zich te ontwikkelen in de sport door een aparte competitie te starten. Bij deze competitie wordt gewerkt met kleinere teams dan via de sportbond. Zo krijgen spelers een hoger percentage balcontact en kunnen ze zich ontwikkelen. Dit project richt zich op jongeren van 8-16 jaar die graag willen basketballen maar nog niet in een team terecht kunnen komen en/of niet in een team zitten omdat ze nog niet mee kunnen komen met hun teamgenoten.
Aanvrager: Almere Pioneers
Toegekend bedrag: 1.000 euro

Almeerse topsport inspireert

Almeerse topsportprestaties en evenementen vormen een belangrijke inspiratiebron voor (jonge) mensen om (prestatief) te gaan sporten. Daarnaast zorgt topsport voor economische ontwikkeling, positieve communicatie en Almeers trots. De toegevoegde waarde van topsport voor Almere is groot. En het nog onbenutte potentieel is nog aanzienlijk. In termen van communicatie, stadsimago, commercie en maatschappelijke samenwerkingen. Almere City FC gelooft dat een gezamenlijke en verdere groei van Almeerse topsportorganisaties belangrijk is voor inwoners en stad. Om dit concreet en duurzaam vorm te geven neemt Almere City FC het initiatief tot de vorming van een topsport-samenwerkingsgroep. Om zo via delen van kennis en concrete uitruil van middelen en netwerk versterking van topsport in Almere te initiëren, te ontwikkelen en/of te faciliteren.
Aanvrager: Almere City FC
Toegekend bedrag: 24.230 euro

Samen Sporten Flevoland

Super COOL! is een sport- en maatjesproject voor mensen met een beperking. Op 7 november 2020 heeft Super COOL! tijdens de Week van het Aangepast Sporten samen met Triade, De Schoor, Sportservice Flevoland, de gemeente Almere en de Almeerse Hockey Club het evenement “Samen Sporten Flevoland” georganiseerd: een wandeling van 7 kilometer die in alle Flevolandse gemeenten tegelijkertijd werden uitgevoerd. Met dit evenement bereikten de organisatoren niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld deelnemers van andere sportverenigingnen of mensen met een fysieke beperking, mensen met NAH, mensen met een psychische beperking.
Aanvrager: Super COOL!
Toegekend bedrag: 1.300 euro

Super COOL! in het Sociaal Domein

Super COOL! wil het aantal deelnemers aan haar activiteiten in Almere laten groeien, zodat de sportdeelname van haar kwetsbare doelgroep toeneemt. De organisatie wil zich graag (financieel) toekomstbestendig maken, en vraagt daarom een stimuleringsbudget aan.
Aanvrager: Super COOL!
Toegekend budget: 7.500 euro