Direct naar paginainhoud

Lokaal Sportakkoord Almere

Almere de sportiefste stad van Nederland

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om inwoners te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. Sport verenigt namelijk mensen, kan bruggen slaan en een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een van de nationale doelen is het opstellen van een sportakkoord per gemeente, met lokale, betrokken partijen. Denk aan sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gezondheidsorganisaties en ondernemers die werk maken van bewegen.

In Almere hebben we in samenwerking met o.a. deze partners daarom een Lokaal Sportakkoord gemaakt. De kerngroep – bestaande uit Almere City FC, De Schoor, Talent in Opleiding en de gemeente Almere – ondersteunt partners om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Almere. Lokale samenwerking en een speciaal budget gaan daarbij helpen. Indien het Lokaal Sportakkoord goedgekeurd wordt door het ministerie (uitslag najaar 2020), ontvangt Almere vanuit het Nationale Sportakkoord 120.000 euro - zowel in 2020 als 2021 - om partners in de stad te helpen.

Ambities Almeers Sportakkoord

In het huidige sportbeleid van Almere staat wat de gemeente met sporten en bewegen wil bereiken en hoe we dat doen. Het Lokaal Sportakkoord bouwt voort op drie thema’s die ook in het lokale sportbeleid staan:

  1. Creëren van aanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen. We stimuleren en versterken de samenwerking tussen aanbieders van sporten, bewegen, zorg en welzijn. Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel voor participatie, inclusie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid.
  2. Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen. Almere heeft relatief veel openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Een mooie kans voor laagdrempelig sportaanbod. Zo kunnen Almeerders dichtbij huis met diverse sporten kennismaken.
  3. Verbinden van topsporters en topsportevenementen aan maatschappelijke onderwerpen.Topsport als inspiratie: Goede voorbeelden helpen het stimuleren van sporten en bewegen.

Hoe kunt u meedoen?

Heeft u een project, activiteit of plan die bij één of meerdere van de hierboven genoemde thema’s passen? Aan de rechterzijde van de pagina vindt u meer informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier. U kunt deze alvast invullen en aanleveren. Let wel: de gemeente hoort pas dit najaar of ons Lokaal Sportakkoord goedgekeurd wordt door het Ministerie van VWS, en zo ja, wanneer we het uitvoeringsbudget kunnen uitvoeren. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via sportentreeverberg dit@almere.nl.

En dan?

  • De kerngroep Sportakkoord Almere ondersteunt, adviseert en beoordeelt de aanvragen. Deze kerngroep bestaat uit professionals namens De Schoor, Talent in Opleiding, Almere City FC, gemeente Almere en de adviseur lokale sport.
  • Bij (jaarlijkse) bijeenkomsten en via deze pagina delen we elkaars successen ter inspiratie.
  • Met cursussen en begeleiding via de verenigingsondersteuner versterken we onze sport- en beweegaanbieders.

Sluit ook aan!

In september 2020 gaan we samen met alle partners het Lokaal Sportakkoord ondertekenen. Wilt u zich als sportaanbieder ook aansluiten? Klik dan op onderstaande link “Ja, ik onderteken het Lokaal Sportakkoord ook!”.

Heeft u vragen over het aanvragen van uitvoeringsbudget of wilt u contact met de kerngroep om over uw idee te praten? Mail dan naar sportentreeverberg dit@almere.nl

Download Lokaal Sportakkoord

Sluit ook aan!

Wilt u ook aansluiten bij het Sportakkoord? Klik hier voor het aanmeldformulier

Budget aanvragen?

Heeft u een plan om Almeerders (nog meer) te laten sporten en bewegen? Lees dan hier de voorwaarden en vraag via het aanvraagformulier budget aan.