Sport

Gezonde bewoners zijn essentieel voor een vitale stad. Sport en bewegen dragen bij aan betere leerprestaties, minder schooluitval, het leggen van sociale contacten, een betere gezondheid, meer veiligheid en een sterke sociale infrastructuur in de wijken. Sport verbindt. Het laat talenten tot volle bloei komen. Het biedt mensen – jong en oud, met en zonder beperking – plezier, ontspanning en zelfvertrouwen. Het helpt om zorgkosten te beperken en om de stad een positieve uitstraling te geven.  

Op deze website vind je meer informatie over het sportbeleid van de gemeente Almere, het ruime aanbod aan sportaanbieders, mogelijkheden voor binnen en buiten sporten en bewegen, het huren van accommodaties en de verschillende programma’s waarmee we bijdragen aan een gezonde(re) leefstijl van onze inwoners.

Ondernemers over het Lokaal Sportakkoord

Ingmar van Duijn, Fit-ID

Mede dankzij het lokaal sportakkoord heeft Fit-ID, meerdere sportactiviteiten geïnitieerd en ondersteuning geboden binnen Almere Hout. Zelfs in corona tijd is het gelukt om in de zomervakantie van 2021 bewoners en kinderen verantwoord bij elkaar te krijgen voor verbinding en sportiviteit. Minimaal een dagdeel in de week, is er uitgepakt met een gratis sportactiviteit en is de vakantie afgesloten met een drukbezocht waterfestijn. Tot slot is dankzij het lokaal sportakkoord een beachvolleybal toernooi georganiseerd voor lokale beachvolleybal groep De Houthakkers.