Direct naar paginainhoud

De gemeente Almere werkt met lef en ambitie aan de ontwikkeling en versterking van een sportieve stad. Dit doen wij aan de hand van de ‘Sportnota Sportief in beweging, 2017-2020’ waarin het sportbeleid van Almere voor de komende jaren geschetst staat. We bouwen verder op het beleid dat we de afgelopen jaren hebben ingezet.

Het beleid focust zich de komende jaren op:

  • de nieuwe rol van buurtsportcoaches in de wijk,
  • het laten bewegen en sporten van Almeerders die hier niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen,
  • het creëren van een sterke fysieke openbare ruimte die inwoners uitdaagt en stimuleert te sporten,
  • het ontdekken en ontwikkelen van talent;
  • het naar een hoger niveau tillen van vier focussporten die belangrijk zijn voor Almere.

Lees hier de sportnota

Sportdeelname onderzoek

Voor de gemeente Almere is het van belang te weten in welke mate de inwoners bewegen en sporten. De gemeente heeft in 2001, 2006, 2010, 2014 en 2018 onderzoek laten verrichten naar de sportdeelname van haar inwoners. Deze metingen zijn verricht aan de hand van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO).

 Lees hier het Sportdeelnameonderzoek 2018

Het Mulier Instituut heeft ook onderzocht hoe het ervoor staat met de voorzieningen in de openbare ruimte voor sportief gebruik. Lees hier de uitkomsten in het rapport dat naast het Sportdeelnameonderzoek 2018 verscheen.