Sportbeleid

De gemeente Almere werkt met lef en ambitie aan de ontwikkeling en versterking van een sportieve stad. Ons sportbeleid focust zich op:

  • de nieuwe rol van buurtsportcoaches in de wijk,
  • het laten bewegen en sporten van Almeerders die hier niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen,
  • het creëren van een sterke fysieke openbare ruimte die inwoners uitdaagt en stimuleert te sporten,
  • het ontdekken en ontwikkelen van talent;
  • het naar een hoger niveau tillen van vier focussporten die belangrijk zijn voor Almere.

Lees hier de sportnota Sportief in beweging, 2017-2020

Sportdeelname onderzoek

Voor de gemeente Almere is het van belang te weten in welke mate de inwoners bewegen en sporten. De gemeente heeft in 2001, 2006, 2010, 2014 en 2018 onderzoek laten verrichten naar de sportdeelname van haar inwoners. Deze metingen zijn verricht aan de hand van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO).

Lees het Sportdeelnameonderzoek 2018 op de website van het Mulier Instituut

Het Mulier Instituut heeft ook onderzocht hoe het ervoor staat met de voorzieningen in de openbare ruimte voor sportief gebruik. Lees de uitkomsten op de website van Mulier.