Tarieven accommodaties

Huurtarieven voor gebruik sportaccommodaties 2021

Verenigingstarief

1. Binnensportaccommodaties

 LocatiePer uur
1.1Gymnastieklokalen (buiten schoolverband)€ 15,10
1.2Dojo€ 15,10
1.3Sportzalen 
 - hele zaal€ 30,20
 - halve zaal€ 15,10
1.4Sporthallen 
A.Topsportcentrum Almere Poort 
 - Topsporthal€ 80,40
 - Breedtesporthal, hele zaal€ 80,40
 - Breedtesporthal, ¾ zaal€ 60,30
 - Breedtesporthal, ½ zaal€ 40,20
 - Breedtesporthal, ¼ zaal€ 20,10
B.Sporthal Olympiakwartier, Indische buurt 
 - hele zaal€ 60,30
 - 2/3 zaal€ 40,20
 - 1/3 zaal€ 20,10
C.Sporthal Buiten, Stedenwijk, FBK, Waterwijk 
 - hele zaal€ 60,30
 - ½ zaal€ 30,15
D.Inzet personeel 
 - per personeelslid

€ 41,35

(excl. toeslagen) 

1.5AKT Ruimte Olympiakwartier 
 - multiruimte€ 15,10
 - dojoruimte€ 15,10
 - turnruimte€ 15,10
1.6Blaashal Almere Poort 
 - hele zaal€ 60,30

2. Vergaderaccommodaties

 LocatiePer uur
2.1Multifunctionele ruimte Stedenwijk / Waterwijk€ 12,75
2.2Multifunctionele ruimte Haven [tijdelijk niet te huur] 
2.3Vergaderruimte Annapark 
 - tot 14 personen€ 19,10
 - tot 28 personen€ 24,75
2.4Congreszaal Annapark 
 - halve zaal (tot 100 personen)€ 24,75
 - hele zaal (tot 200 personen)€ 49,50
2.5Businessruimte Topsportcentrum€ 150,-
  € 500,- per vier uur
2.6Skybox Topsportcentrum 
 - hele zaal (tot 40 personen)€ 100,-
 - ¾ zaal (tot 30 personen)€ 75,-
 - ½ zaal (tot 20 personen)€ 50,-
 - ¼ zaal (tot 10 personen)€ 25,-
2.7Meetingroom Topsportcentrum€ 50,-
2.8Spelershome Topsportcentrum€ 24,20
2.9Vergaderruimte Olympiakwartier 
 - vergaderruimte (tot 14 personen)€ 24,75
 - vergaderruimte (tot 28 personen)€ 49,50
 - vergaderruimte (tot 42 personen)€ 74,25
2.10Audiovisuele apparatuur (per bijeenkomst)€ 31,20 / pakket

3. Buitensportaccommodaties

 LocatiePer uur
3.1Gebruik sportveld€ 24,10

Onderwijstarief

1. Binnensportaccommodaties

 LocatiePer uur
1.1Gymnastieklokalen (buiten schoolverband)€ 19,90
1.2Dojo€ 19,90
1.3Sportzalen 
 - hele zaal€ 39,80
 - halve zaal€ 19,90
1.4Sporthallen 
A.Topsportcentrum Almere Poort 
 - Topsporthal€ 106,40
 - Breedtesporthal, hele zaal€ 106,40
 - Breedtesporthal, ¾ zaal€ 79,80
 - Breedtesporthal, ½ zaal€ 53,20
 - Breedtesporthal, ¼ zaal€ 26,60
B.Sporthal Olympiakwartier, Indische buurt 
 - hele zaal€ 79,80
 - 2/3 zaal€ 53,20
 - 1/3 zaal€ 26,60
C.Sporthal Buiten, Stedenwijk, FBK, Waterwijk 
 - hele zaal€ 79,80
 - ½ zaal€ 39,90
D.Inzet personeel 
 - per personeelslid

€ 41,35

(excl. toeslagen)

1.5Sportveld€ 24,10
1.6AKT Ruimte Olympiakwartier 
 - multiruimte€ 19,90
 - dojoruimte€ 19,90
 - turnruimte€ 19,90
1.7Blaashal Almere Poort 
 - hele zaal€ 79,80


 

Commercieel tarief

1. Binnensportaccommodaties

 LocatiePer uur
1.1Gymnastieklokalen (buiten schoolverband)€ 45,10
1.2Dojo€ 45,10
1.3Sportzalen 
 - hele zaal€ 90,20
 - halve zaal€ 45,10
1.4Sporthallen 
A.Topsportcentrum Almere Poort 
 - Topsporthal€ 241,60
 - Breedtesporthal, hele zaal€ 241,60
 - Breedtesporthal, ¾ zaal€ 181,20
 - Breedtesporthal, ½ zaal€ 120,80
 - Breedtesporthal, ¼ zaal€ 60,40
B.Sporthal Olympiakwartier, Indische buurt 
 - hele zaal€ 181,20
 - 2/3 zaal€ 120,80
 - 1/3 zaal€ 60,40
C.Sporthal Buiten, Stedenwijk, FBK, Waterwijk 
 - hele zaal€ 181,20
 - ½ zaal€ 90,60
D.Inzet personeel 
 - per personeelslid

 € 41,35

(excl. toeslagen)

1.5AKT Ruimte Olympiakwartier 
 - multiruimte€ 45,35
 - dojoruimte€ 45,35
 - turnruimte€ 45,35
1.6Blaashal Almere Poort 
 - hele zaal€ 181,20


2. Buitensportaccommodaties

 LocatiePer uur
2.1Gebruik sportveld

€ 72,30

 

3. Vergaderaccommodaties

 LocatiePer uur
3.1Multifunctionele ruimte Stedenwijk / Waterwijk€ 24,75
3.2Multifunctionele ruimte Haven [tijdelijk niet te huur] 
3.3Vergaderruimte Annapark 
 - tot 14 personen€ 19,10
 - tot 28 personen€ 24,75
3.4Congreszaal Annapark 
 - halve zaal (tot 100 personen)€ 24,75
 - hele zaal (tot 200 personen)€ 49,50
2.5Businessruimte Topsportcentrum€ 150,-
  € 500,- per vier uur
3.6Skybox Topsportcentrum 
 - hele zaal (tot 40 personen)€ 100,-
 - ¾ zaal (tot 30 personen)€ 75,-
 - ½ zaal (tot 20 personen)€ 50,-
 - ¼ zaal (tot 10 personen)€ 25,-
3.7Meetingroom Topsportcentrum€ 50,-
3.8Spelershome Topsportcentrum€ 24,20
3.9Vergaderruimte Olympiakwartier 
 - vergaderruimte (tot 14 personen)€ 24,75
 - vergaderruimte (tot 28 personen)€ 49,50
 - vergaderruimte (tot 42 personen)€ 74,25
3.10Audiovisuele apparatuur (per bijeenkomst)€ 31,80 / pakket