Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn hard nodig om de lokale sportsector draaiend te houden. Inwoners zetten zich bijvoorbeeld in als bestuurslid, trainer, of doen het onderhoud van een gebouw. De VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere) biedt informatie over het inzetten van vrijwilligers. Kijk daarnaast ook bij de Sport Services voor workshops over de inzet van vrijwilligers.

Vanaf 1 juli 2021 verandert er de wet (Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR)) die ook van invloed is op sportverenigingen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.

De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Achtergronden van de nieuwe wet en hoe verenigingen hebben samengewerkt om eraan te voldoen, zijn te vinden op www.wbtr.nl. Om aan de wet te voldoen, moet een aantal zaken worden geregeld en vastgelegd vóór 1 juli, daarna is er nog 5 jaar om dit ook in de statuten aan te passen.

Wat kunnen verenigingen en stichtingen doen in de voorbereiding op de WBTR?

  • Ga met 50% korting aan de slag met het stappenplan via https://wbtr.nl/partner/vmca/ en voer code VMCA50 in. Er is een handig stappenplan met voorbeeldteksten en je krijgt toegang tot juridische hulp zodat je al je vragen over de WBTR direct en kosteloos kunt stellen.