Aanmelden workshops Sport Service

Vanuit de Gemeente Almere maken we het mogelijk om als vereniging of je individueel vanuit een vereniging aan te melden voor de uitgebreide workshops (Sport Services). Bij voldoende aanmeldingen voor één van de onderstaande zal deze vanuit de Gemeente kosteloos worden aangeboden aan de vereniging als onderdeel van de vereniging ondersteuning.

Meer informatie over de Sport Service vind je hier.

Sport services workshops

Uw gegevens

Meer over de workshops

Presteren met communiceren

Tijdens de webinar wordt jouw vereniging, samen met een aantal andere verenigingen, concreet op weg geholpen om communicatie optimaal in te zetten in tijden van corona. De webinar bevat vele praktijkgerichte handvatten en er is ruimte voor vragen. Na afloop van dit webinar kan jouw sportvereniging aan de slag met goede clubcommunicatie waarmee je jouw doelgroepen kan blijven betrekken en een goede ledenbinding kan creëren. Meer info hier.

Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief

Als trainer / coach ben je geschoold in het methodisch verantwoord aanbieden van technische en tactische aspecten. Dit is terug te zien in de inhoud van jeugdtrainingen: een sterke focus op technische en tactische vaardigheden. Dat is natuurlijk prima, tegelijkertijd is het een gemiste kans. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je als trainer / coach een opvoedende rol toebedeeld krijgt van je sportende kinderen en pubers. Die opvoedende rol wordt door trainers en coaches nu voornamelijk onbewust ingevuld, bijvoorbeeld door je sporters te leren dat er niemand naar huis gaat voordat alle gebruikte trainingsmaterialen netjes zijn opgeruimd. Vanuit pedagogisch perspectief zou je dit kunnen scharen onder de pedagogische waarde verantwoordelijkheid nemen.

De centrale vraag tijdens deze online workshop is: wat gebeurt er als we een bewuste focus leggen op dergelijke pedagogische waarden, waarbij we sporttechnische en –tactische aspecten als middel inzetten? Na afloop van de online workshop:

  • Weet je welke pedagogische waarden / trainbare elementen goed trainbaar gemaakt kunnen in jouw tak van sport;
  • Heb je specifieke kennis opgedaan over de ontwikkeling van jouw specifieke doelgroep (kinderen / pubers);
  • Kun je onderscheid maken tussen motivatie vanuit het trainersperspectief en vanuit het perspectief van de sporter;
  • Heb je (een gedeelte van) je eerstvolgende training voorbereid op basis van een trainbaar element, voor je eigen team.

Besturen met impact

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het biedt ook mooie uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. De opleiding Besturen met Impact geeft hierbij een persoonlijke verdieping. De opleiding is ook beschikbaar voor bestuurders van andere sportverenigingen. Het programma is opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk Ondernemerschap. De vier bijeenkomsten, de zelfstudieopdrachten en de eindopdracht zullen bij elkaar zo'n veertig uur aan tijdsinvestering vergen in een tijdsbestek van ongeveer vier maanden. Meer info hier.

Financieel gezond de crisis door

In dit webinar, onder leiding van gastspreker Peter van Baak (eigenaar SponsorVisie en medeoprichter van AdsToSport), bespreken we hoe je om kunt gaan met de financiële gevolgen van de corona-uitbraak voor jouw vereniging. Van welke regelingen kan je gebruik maken en welke kansen zijn er om het financiële gat te dichten? Dit webinar is in samenwerking met de Rabobank ontwikkeld. Na afloop kunnen sportverenigingen aan de slag met een vernieuwende manier om de financiën binnen de vereniging opnieuw te bekijken. Meer info hier.

ASM-workshop (Athletic Skills Model)

Ben je geïnteresseerd in het ASM en wil je onderzoeken wat de andere manier van denken over bewegen van het ASM kan betekenen voor jouw organisatie? Via een workshop ASM kan je meer informatie krijgen over het Athletic Skills Model en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Meer weten over ASM? Ga dan naar onze website 

Vrijwilligersmanagement

Het is iets waar iedere sportclub mee te maken krijgt: vrijwilligers. Via deze e-learning willen wij jou graag helpen met het vrijwilligersmanagement van jouw vereniging. Aan de hand van inspiratie, handige tips en praktische handvatten kan jij na afloop vorm geven aan alles omtrent het werven, binden en behouden van vrijwilligers. Door opdrachten zoals een battle absurd, het omdenken en de zogenaamde marsmannetjes krijg jij inzicht in hoe je vrijwilligers zo effectief mogelijk kan inzetten voor de sportclub! Na afloop van deze workshop ga jij naar huis met nieuwe en verfrissende ideeën om jouw vrijwilligersmanagement vorm te geven: van het werven van nieuwe vrijwilligers tot het behouden van de huidige pool. Meer info hier.