Kennis en opleidingen

Voor iedere doelgroep, van jong tot oud, zetten we de juiste kennis en opleidingen in. Dat doen we met coaches, vakdocenten uit het bewegingsonderwijs, sportverenigingen en -bonden, regionale trainingscentra en (landelijke) onderwijs- en kennisinstellingen. Zo ontwikkelen, verzamelen, delen en verspreiden we onze kennis.

We verbinden daarnaast coaches, vakdocenten bewegingsonderwijs, sportverenigingen en -bonden, regionale trainingscentra en (landelijke) onderwijs- en kennisinstellingen. Om de kennis en expertise in Almere te vergroten faciliteren en subsidiëren we vanuit het AKT specifieke opleidingen die gericht zijn op Talentontwikkeling en Talentherkenning. 

Subsidieregeling

Deelnemers vanuit Almeerse sportorganisaties kunnen na het behalen van een van deze opleidingen aanspraak maken op een subsidieregeling waardoor de cursist de helft van het cursusbedrag terug krijgt. Neem hiervoor contact op met aktverberg dit@almere.nl.

Opleidingen in Almere