Direct naar paginainhoud

In Almere krijgen talentontwikkeling en topsport de ruimte. Onder de jonge bevolking van Almere bevinden zich veel sporttalenten met een NOC*NSF status. Voor hen creëren we in samenwerking met de provincie Flevoland en Topsport Flevoland een omgeving waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen tot volwaardige topsporters.  

Belangrijk onderdeel zijn de regionale trainingscentra (RTC’s). Deze centra zijn initiatieven van lokale sportaanbieders en de betrokken sportbonden. De gemeente ondersteunt ze. In Almere hebben we RTC’s Triathlon, Handboogschieten, Windsurfen, Zeilen, Badminton, Taekwondo, Triathlon en Voetbal. De centra draaien voltijdprogramma’s om de regionale en Almeerse talenten verder te ontwikkelen  

Om Almeerse sporttalenten ook individueel te kunnen ondersteunen, werken we samen met Topsport Flevoland en ondersteunen we het Flevolands talentenfonds. Flevolandse topsporters en sporttalenten kunnen via dat fonds subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een trainingsstage, een belangrijk sporttoernooi en medische begeleiding. Het gaat om incidentele extra uitgaven die de sporter niet zelf of uit andere bronnen gefinancierd krijgt.