Skip to content

Sportactiviteiten en sportstimulering

Sport speelt een belangrijke rol voor de stad Almere en haar bewoners. De gemeente Almere hecht er waarde aan dat zoveel mogelijk Almeerders sporten. Daarom ondersteunt de gemeente Almere tal van projecten en activiteiten in de stad die gericht zijn op het stimuleren van sportdeelname.

Het sportbeleid richt zich op de volgende uitgangspunten:

  • Iedere inwoner van Almere heeft de mogelijkheid om te sporten;
  • Het sportaanbod in Almere geeft voldoende mogelijkheden om dicht bij huis te sporten;
  • De gemeente Almere zet haar activiteiten op het gebied van sportstimulering in op de plekken waar het nodig is en voor de mensen die het nodig hebben;
  • De gemeente Almere werkt samen met partners op het gebied van buurt, onderwijs, sport en welzijn om haar doelstellingen te bereiken;
  • Bestaande structuren en voorzieningen op sportgebied in de stad worden optimaal gebruikt.