Met wie?

Het Lokaal Sportakkoord is van de hele stad. Het is opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en lokale, betrokken partijen zoals sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gezondheidsorganisaties en ondernemers die werk maken van bewegen. Samen realiseren we  de ambities uit het akkoord. 

Sluit ook aan!

Organisaties en verenigingen die zich aansluiten bij het Lokaal Sportakkoord Almere worden er op gewezen dat dit niet vrijblijvend is. Meedoen betekent dat er ook wat van hen verwacht wordt. Los van betrokkenheid bij de specifieke doelen van het Lokaal Sportakkoord, wordt verwacht dat zij zich onvoorwaardelijk inzetten voor de pijlers die hierin zijn genoemd. Bekijk het Lokaal Sportakkoord hier.

De volgende partijen hebben zich aangesloten bij het Lokaal Sportakkoord: