Aanmeldformulier budget Lokaal Sportakkoord Almere 2022

Voorwaarden voor budget

Hoe werkt het?

De kerngroep Lokaal Sportakkoord Almere kent budgetten toe. Deze kerngroep bestaat uit een afvaardiging van De Schoor, Talent in Opleiding, Almere City FC en gemeente Almere. Er zijn twee soorten aanvragen voor budget mogelijk:       

  • Aanvragen tot € 1.000,-: bedoeld voor sportaanbieders. 
  • Aanvragen boven € 1.000,-: hierbij gaat het om een samenwerking tussen minimaal twee partijen, waaronder tenminste één sportaanbieder. Deze aanvragen moeten een positief advies hebben van één van de leden van de kerngroep Lokaal Sportakkoord Almere. De leden van de kerngroep zijn (individueel) bereikbaar via sportentreeverberg dit@almere.nl .

Bekijk de toegekende aanvragen

Deadlines aanvragen > € 1.000,-

Voor aanvragen boven € 1.000,-, zijn er 3 inleverdata (deze data volgen zo snel mogelijk). Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om budget aan te vragen tijdens de beschikbaarheid. Maar let op! Wie het eerst komt, heeft natuurlijk de grootste kans op het toekennen van budget. Wacht daarom niet te lang!  

Beoordeling

De leden van de kerngroep toetsen de aanvraag aan de ambities van het Lokaal Sportakkoord. Voor een zorgvuldige, onpartijdige afweging, stemmen de kerngroepleden over de toekenning van budget. De onafhankelijke sportformateur van de gemeente Almere begeleidt deze budgetaanvraagprocedure en zorgt voor een verantwoord bestedingsproces. De verdeling van het uitvoeringsbudget wordt jaarlijks geëvalueerd. 

Verbinden aan Lokaal Sportakkoord

Het aansluiten van de Sportaanbieders (waaronder ook sportverenigingen) bij het Lokaal Sportakkoord Almere is niet vrijblijvend. Wij verwachten dat je naast dat jullie je inzetten voor het specifieke doel van je aanvraag, je ook inzet toont voor de pijlers afkomstig uit het Sportakkoord. Bekijk het Lokaal Sportakkoord (pdf, 2,25 Mb).

Aanvraag budget Lokaal Sportakkoord Almere

Budget sportakkoord 2022

Jouw gegevens
Bij aanvragen boven €1.000 kunnen we nog contact met je opnemen om je plan te bespreken.