Lokaal Sportakkoord Almere

Wat is het sportakkoord?

‘Almere de sportiefste stad van Nederland’, dit is ons motto van het Almeers Sportakkoord.  Maar wat is het sportakkoord nu precies? Het sportakkoord is een samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en verenigingen. 

In Almere zetten wij ons samen met deze partners in voor de gezondheid van onze inwoners. Dit doen wij door ons te focussen op 3 van de 6 pijlers uit het Nationaal Sportakkoord:

1. Inclusief sporten en bewegen
Iedere bewoner van Almere kan een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen, in dit akkoord richten we ons met name op de groepen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.

2. Vitale sport- en beweegaanbieders
De sport- en beweegaanbieders in Almere zijn toekomstbestendig, hun financiële en organisatorische basis is op orde, zodat zij in staat zijn (in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties) een passend aanbod te doen voor kwetsbare groepen. Sport- en beweegaanbieders die daar behoefte aan hebben, worden ondersteund om vitaler te worden, zodat iedereen kan bijdragen aan het lokale sportakkoord.

3. Topsport inspireert
We zetten topsporters en topsportevenementen in om sport en bewegen te stimuleren

Ook jij kan meedoen! Samen bereiken wij deze ambitie. 

Hoe kan je budget aanvragen vanuit het Lokaal Sportakkoord Almere?

Heb je interesse in het (budget vanuit het) Lokaal Sportakkoord? Stuur gerust een mail naar  sportentree@almere.nl.

Wat kan jij van ons verwachten?

De (financiële) ondersteuning die jij vanuit het lokaal Sportakkoord Almere kan ontvangen, is gebaseerd op de 6 thema’s die een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van sport. Want sport en bewegen is voor iedereen.

Inclusief sporten

De sport- en beweegaanbieders creëren van aanbod voor inwoners van Almere met een grotere afstand tot sport en bewegen. Wij stimuleren dit met het verstrekken van budget. 

Duurzame sportinfrastructuur

De gemeente zorgt voor meer sport- en beweegplekken in de openbare ruimte. Hiermee nodigen wij de inwoners uit om bij hun in de buurt te sporten en bewegen. Voor de sportaanbieders biedt dit kansen om op deze locaties activiteiten te organiseren.

  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

Wij verbinden topsport en topsportevenementen aan maatschappelijke onderwerpen. Topsport inspireert en stimuleert tot sporten en bewegen. Heb jij een maatschappelijk project waarvoor je graag Topsport inzet? Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Hoe verder

Is het budget toegekend? Gefeliciteerd! Je maakt nu onderdeel uit van het Sportakkoord Almere. Samen gaan wij ons uiterste best doen om de inwoners van Almere nog gezonder te maken door in te zetten op sporten- en bewegen. 

Om elkaar te blijven inspireren, organiseren we jaarlijks bijeenkomsten, houden we je tussentijds op de hoogte en bieden wij je de mogelijkheid om via de verenigingsondersteuner cursussen te volgen en kan je gebruikmaken van de nodige begeleiding. 

Bekijk de succesverhalen van je voorgangers.