Direct naar paginainhoud

Sportbedrijf Almere

Het Sportbedrijf van de gemeente Almere is er voor bewoners, ondernemers, sporters, verenigingen en organisatoren die meer informatie willen of vragen hebben over sport in Almere. We adviseren sportverenigingen en geven onder andere ondersteuning bij en informatie over:

  • wet- en regelgeving;
  • financiële administratie en ledenadministratie;
  • subsidiemogelijkheden;
  • PR en communicatie.  

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt een nieuwsbrief met het laatste nieuws over sport in Almere, informatie over sportevenementen, huldigingen van lokale kampioenen, congressen, bijeenkomsten, cursussen en meer. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meldt u zich dan aan via het inschrijfformulier aan de rechterkant van de homepage. Nieuwstips en evenementen voor de sportkalender kunt u naar ons mailen via sportentreeverberg dit@almere.nl.  

Sportcafé

Het Sportbedrijf organiseert drie keer per jaar het Sportcafé om samen met verenigingen, organisaties, sporters en professionals de stand van sport in Almere te bespreken. Houd deze pagina in de gaten voor data en het programma.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Kinderen die niet kunnen sporten omdat er geen geld voor is thuis, kunnen terecht bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Kinderen van 4 tot en met 18 jaar kunnen lid worden van een sportvereniging. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie tot maximaal 225 euro per jaar. Kijk voor meer informatie op jeugdfondssportencultuur.nl

Category 1

Hoe kan ik een Almeerse kampioen in het zonnetje laten zetten door de gemeente Almere?

Drie keer per jaar zet de gemeente Almeerse Nederlands-, Europees-, Wereld- of Olympisch kampioenen in het zonnetje. De felicitaties zijn bedoeld voor junioren, senioren, valide en invalide sporters, voor individuele en teamporten deel uitmakend van de nationale selectie. De sporter dient woonachtig te zijn in de gemeente Almere, ingeschreven in het GBA en van onbesproken gedrag te zijn.
De bedreven sport dient aangesloten te zijn bij een sportbond. Aanmelden van kampioenen kan door een mail te sturen o.v.v. naam, adresgegevens, sport en behaalde titel.

Veelgestelde vragen Sportbedrijf

Kan ik hulp krijgen bij het oprichten van een vereniging?

De gemeente biedt ondersteuning bij de oprichting van nieuwe sportverenigingen. Onder begeleiding van een verenigingsondersteuner kunnen wij daarvoor een stappenplan met u doorlopen. Vul het contactformulier in de op de pagina voor sportverenigingen of bel naar (036) 545 84 70.

Kan ik als vereniging ondersteuning krijgen om de financiën op orde te krijgen?

Afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte kan een deskundige begeleider u tijdens één of meerdere avonden ondersteuning bieden. Vul het contactformulier in de op de pagina voor sportverenigingen of bel naar (036) 545 84 70.

Welke hulp kan een vereniging krijgen op het gebied van promotie?

De gemeente Almere kan sportverenigingen ondersteuning bieden bij de promotie van bijvoorbeeld evenementen. Dit kan bijvoorbeeld via de sportkalender op de website, publicatie in de maandelijkse digitale nieuwsbrief of tijdens het Sportcafé. Vul het contactformulier in de op de pagina voor sportverenigingen of bel naar (036) 545 84 70.

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor sportactiviteiten?

Bij de gemeente Almere kunt u subsidie aanvragen voor sportactiviteiten in het kader van (breedte)sportstimuleringsprojecten en - evenementen, (top)sportevenementen, aangepast sporten, topsporttalenten en sportopleidingen die gericht zijn op Almere en haar inwoners.  Daarnaast is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het volgen van kaderopleidingen tot een maximum van 500 euro per jaar per vereniging. Meer informatie is te vinden in de subsidievoorwaarden 'Nadere regels sport'.  Kijk eens op vindsubsidies.nl voor meerdere regionale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden.

Welke mogelijkheden zijn er voor een vrijwilligersverzekering?

In Almere zijn alle vrijwilligers secundair verzekerd via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de website van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA).

Welke mogelijkheden zijn er voor een cursus Sociale Hygiëne?

De cursus Sociale Hygiëne is een verplichting voor een sportvereniging met een kantine in eigen beheer. De landelijke examens worden georganiseerd door SVH in Utrecht. Bezoek de website voor meer informatie. Jaarlijks wordt er in Flevoland een cursus Sociale Hygiëne op locatie georganiseerd door Sportservice Flevoland. U kunt uw interesse voor deelname kenbaar maken door een mail te sturen.

Waar kan ik terecht voor (maatschappelijke) stages?

De Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) is de makelaar tussen het aanbod van de maatschappelijke instellingen, sportverenigingen, scholen en leerlingen. De VMCA is bereikbaar via telefoonnummer (036) 534 60 27. Het ROC Flevoland is in Almere de aanbieder van stages op sportgebied. Het ROC is bereikbaar via telefoonnummer (036) 547 73 53 (Dewi Roumimper).

Hoe kom ik in contact met een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris?

Meer informatie over het werk van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen is elders op deze website te vinden. U vindt daar ook de contactgegevens.

Welke mogelijkheden zijn er voor aangepast sporten?

Elders op deze website is een overzicht te vinden van sportverenigingen die aangepast sporten aanbieden. Bij Triade en Almere Speciaal is een combinatiefunctionaris actief voor sporten met een beperking.

Waar kan ik terecht voor organisatie van een evenement in het Topsportcentrum?

Voor de organisatie van een evenement in het Topsportcentrum Almere kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator van de gemeente Almere via telefoonnummer (036) 545 84 56 of via mail. Bekijken elders op deze website ook de informatie over de mogelijkheden in het Topsportcentrum Almere.

Welke vergunning(en) zijn er nodig voor de organisatie van een evenement?

Bezoek de gemeentelijke website voor informatie en formulieren voor het aanvragen van een evenementenvergunning.