Sport Services

We hebben veel sterke sportclubs, maar er wordt ook steeds meer aan hen gevraagd. Vernieuwen, samenwerken, maatschappelijk ondernemen, nieuw aanbod, veilig sportklimaat, gezonde sportkantines, enzovoort. Om dit te kunnen bereiken, is er een solide basis nodig om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Daarom kunnen sportaanbieders ondersteuning krijgen vanuit het Lokaal Sportakkoord. Dit noemen we Sport Services. Denk bijvoorbeeld aan cursussen voor trainers, coaching voor besturen, een workshop vrijwilligerswerving of begeleiding bij het gezonder maken van de kantine. Op de website van het Nationaal Sportakkoord is hier meer over te lezen. 

Via de adviseur lokale sport en de verenigingsondersteuner van de gemeente Almere kunnen alle clubs met ondersteuningsvragen terecht. Neem hiervoor contact op met:

Tom Sloetjes
Adviseur lokale sport namens de sportbonden, NOC*NSF en NL Actief
06 12 75 89 93 / tom.sloetjes@adviseurlokalesport.nl 

Bart Zuman
Verenigingsondersteuner gemeente Almere
06 11 43 56 96 / jzuman@almere.nl

Tim de Vries
Junior Verenigingsondersteuner gemeente Almere
06 29 58 97 21 / tgdevries@almere.nl