Pilot Meer Mensen in Beweging via Zorg en Sport

NOC*NSF heeft als ambitie om samen met de Nederlandse sport, meer mensen langer, met méér plezier samen te laten sporten en bewegen.

Vanuit het Nationaal Preventie akkoord zijn er 2 sportlijnen ontwikkeld: 

  • Meer mensen sporten en bewegen (door samenwerking sport en zorg)
  • Gezonde Sportomgeving (roken, alcohol en voeding)

Vanuit de eerste sportlijn van het Nationaal Preventie akkoord heeft NOC*NSF de gemeente Almere benaderd om mee te willen werken aan een lokale pilot om de samenwerking tussen Zorg en Sport te verbeteren met als uitgangspunt kinderen naar een gezonder gewicht.

In onze sportvisie “Almere sportstad vol betekenis” hebben we de waarde van sport uitgedrukt in een Almeers sportigram; bestaande uit Gezondheid, Prestatie, Plezier en Verbinding. Door de verbinding tussen Zorg en Sport te verbeteren, te focussen op de gezondheid van deze kinderen met het ervaren van plezier als basis, komt in deze pilot alles samen. Daarbij is ook gebleken, dat we in Almere een hoger aantal percentage kinderen met overgewicht hebben dan landelijk gezien. Tijd voor actie! 

Hoe gaan we dat doen?

We zijn samen met NOC*NSF gestart met een denkteam met allerlei verschillende professionals vanuit de zorg en sport o.a. GGD, JGZ, Talent in Opleiding, Almere & amp; The City, de Kinderkliniek, de vakgroep lichamelijke beweegonderwijs Almere, Zorggroep Almere.

We gaan ons in deze pilot richten op het bijtijds signaleren van kinderen met (kans op) overgewicht. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de vakdocenten van het beweegonderwijs.

Zij zien de kinderen regelmatig én met hun ervaring rondom de motorische ontwikkeling van een kind, vormen zij de spil in het tijdig signaleren van mogelijke problemen. Daarbij gaan we ook kijken hoe de huidige samenwerking tussen alle partners rondom het kind met (kans op) overgewicht kunnen verbeteren én onderzoeken we hoe deze groep kinderen het beste warm kunnen toe leiden richting passend beweeg- en/of sportaanbod. We starten voor de zomervakantie op 2 scholen en breiden dit na de zomervakantie uit naar nog eens 4 scholen. De pilot loopt tot en met 31 december 2022.

Wil je als sportaanbieder ook meedenken om deze doelgroep structureel in beweging te krijgen én houden en/of ben je geïnteresseerd in het ondersteuningsaanbod vanuit NOC*NSF voor sportaanbieders? Neem dan contact op met Monique van der Veen mvdveenverberg dit@almere.nl.