Direct naar paginainhoud

Ontwikkeling Sportvisie

Het vorige digitale Sportcafé stond volledig in het teken van de nieuw te ontwikkelen Sportvisie. Ruim 65 professionals en vrijwilligers actief in de sport, welzijn, zorg, onderwijs en gemeente hebben onder leiding van Start2Create hun gedachten over de sportstad Almere in 2035 met ons gedeeld. Wat kunnen de inwoners in die sportiefste stad? Waarom investeren we in sport en bewegen? Hoe willen we dat iedereen Almere kent? En daarmee: waarin onderscheiden wij ons van andere gemeenten in Nederland?

Almere, unieke sportstad 2035

Uit de creatieve werkvormen zijn veel grote, innovatieve en ambitieuze ideeën naar voren gekomen. Wij hebben de uitkomsten samengevat, geanalyseerd, verwoord en vervolgens gevisualiseerd in een illustratie. Deze illustratie brengt goed in beeld hoe voor deelnemers de sportstad Almere er in de toekomst uit ziet.

Gebruik de illustratie vooral als praatplaat om het gesprek te voeren met uw collega’s, trainers, kader, vrijwilligers en leden. Blijf vooral uw gedachten over de Sportvisie met ons delen. De Sportvisie wordt een visie van en voor de stad. Een visie waar wij in Almere trots op kunnen zijn!

Wilt u graag meepraten over de sportvisie? Neem dan contact op met Michael Buth via sportentreeverberg dit@almere.nl.