AKT Nieuwsbrief Juli

Vanuit het Nationaal Sportakkoord is het Lokaal Sportakkoord vormgegeven. Hiermee streven we onder andere naar vitalere lokale clubs, sportverenigingen en sportaanbieders. 

Hierin wordt de cruciale rol van trainers en coaches aangegeven. Juist zij maken het verschil in ontwikkeling en plezier van sporters. Trainers en coaches zijn leveren een grote bijdrage aan een goede naam en hebben invloed op het succes van de vereniging.   

Maar: 90% is niet opgeleid en 39% voelt zich niet capabel!

Trainers zitten vaak met vragen als: 

  • Hoe houd ik de sporters enthousiast?  
  • Hoe geef ik een plezierige en leerzame training voor een groep kinderen?  
  • Hoe zorg ik voor duidelijkheid en dat iedereen zich aan de afspraken houdt? 
  • Hoe ontwikkel ik het talent van een sporter en hoe herken ik de potentie van een talent?   
  • Hoe ga ik om met sportouders?

Het gevolg is: een groot verloop van trainers en coaches.
Voor dat probleem is goede begeleiding van coaches en trainers de oplossing!  

Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) biedt middels het programma ‘Goed bezig coach!’ ondersteuning aan sportprofessionals en vrijwilligers in de sport. Dit d.m.v. het faciliteren en subsidiëren van opleidingen en workshops.

Er is zowel ondersteuning voor onervaren en ervaren coaches en trainers.