Gezondheid

Sporten en bewegen hebben een positieve invloed op de gezondheid. Door te sporten en bewegen blijven mensen fitter, gezonder, energieker en daarmee gelukkiger. Ook vermindert het de kans op diverse welvaartsziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten en kanker. De gemeente Almere werkt daarom aan een gezonde stad met gezonde inwoners, waar íedereen kan meedoen. Ook sportaanbieders kunnen hier aan bijdragen. In Almere richten we ons op dit moment op verschillende thema's:

Wil je als sportvereniging ook aan de slag met een gezonde sportomgeving en wil je hier advies over? Neem contact met ons op via sportentreeverberg dit@almere.nl