Direct naar paginainhoud

Corona en sport

Sinds woensdag 14 oktober 22.00 uur gelden aangescherpte regels voor sport:

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden; 
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);
 • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.

De genomen maatregelen gelden voor tenminste vier weken. Over twee weken analyseert het kabinet de effecten van de maatregelen.

Kijk voor alle coronamaatregelen op rijksoverheid.nl/corona. Op https://nocnsf.nl/sportprotocol vindt u de regels specifiek voor sport. De noodverordening die voor Flevoland geldt, vindt u op almere.nl

Topsporters

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie op dinsdag 13 oktober jl. kenbaar gemaakt dat alle voltijds topsport- (S) en opleidingsprogramma’s (S-1) mogen worden voortgezet op een aantal aangewezen topsportaccommodaties. Deze uitzonderingsbepaling is opgenomen door het kabinet voor de doelgroep sporters met een A-, HP- of Selectiestatus en sporters die behoren tot Talent TeamNL. In uitzonderlijke gevallen en op voordracht van de sportbond kan hiervan voor een individuele topsporter zonder status worden afgeweken.

Kijk voor het overzicht van accommodaties waar topsporters terecht kunnen op: https://nocnsf.nl/topsportaccommodaties. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Overzicht trainingsaccommodaties betaald voetbal: https://www.knvb.nl/trainingsaccomodaties

 • Let op: U bent als sportaanbieder zelf verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van de maatregelen.

Wij kunnen niet genoeg herhalen dat wij veel waardering hebben voor de wijze waarop u de afgelopen periode bent omgegaan met de corona-maatregelen. Dit vraagt om uitzonderlijke flexibiliteit en veerkracht van uw organisatie. Houd moed. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze e-mail, dan kunt deze aan ons stellen via sportentreeverberg dit@almere.nl.

 

Huidig sportaanbod Almere

Waar kan ik sporten?

Verschillende sportaanbieders bieden sportlessen en trainingen aan. In dit overzicht zijn alle sportaanbieders opgenomen die tot nu toe een goedgekeurd plan hebben van de gemeente. Sommige verenigingen laten bij hun activiteiten ook niet-leden toe.

Plan indienen voor sportaanbod

Heeft u bij de gemeente al een plan ingediend om sportactiviteiten aan te bieden voor sporters van 13 t/m 18 jaar, en is deze goedgekeurd door ons? Dan is het u ook toegestaan om volgens datzelfde plan activiteiten aan te bieden aan mensen van 19 jaar en ouder. Laat dit wel even aan ons weten via sportentreeverberg dit@almere.nl. Als er op basis van de nieuwe noodverordening toch enige actie vereist is, dan nemen wij contact met u op met het verzoek om het plan waar nodig aan te passen.

Heeft u nog geen plan ingediend? Lees de uitgangspunten voor uw plan.

Buitenspelen

Op onderstaande kaart vind je een overzicht van speeltoestellen en trapveldjes om buiten te spelen. Maar let wel op: de maatregelen gelden nog steeds. Ben je verkouden (niezen, keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, of een verhoging tot 38 graden) of heb je koorts (38 graden of hoger)? Blijf dan thuis. Ga je toch naar buiten? Vermijd groepen, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, schud geen handen en gebruik papieren zakdoekjes.