Direct naar paginainhoud

Coronamaatregelen: wat mag er wel en niet?

Omdat het coronavirus nog teveel om zich heen grijpt, kondigde het kabinet aan dat Nederland tot en met ten minste 20 april 2021 in een lockdown blijft. Hieronder vindt u meer informatie over wat dit betekent voor sporten:

Avondklok

Sinds 23 januari uur geldt er een avondklok in Nederland. Dit betekent dat iedereen van 22.00 uur tot 4.30 uur thuis moet zijn. Indien u binnen deze tijd naar buiten moet voor het werk of een andere reden waar een uitzondering voor geldt, kunt u een werkgeversverklaring en/of eigen verklaring downloaden en invullen. Kijk voor alle informatie op de website van de Rijksoverheid.

De gemeente vraag sportaanbieders om hun programma's zo aan te passen dat leden, vrijwilligers en medewerkers op tijd naar huis kunnen om aan de avondklok te voldoen.

Spelregels voor sport in het kort

Om groepsvorming, sociale contacten en reisbewegingen te verminderen, zijn er nieuwe maatregelen voor sport.

Basisregels voor alle sporten en sporters

 • Alleen buitensport is toegestaan.
 • Kleedkamers, douches en kantines van sportverenigingen zijn dicht.
 • Geen publiek bij trainingen en wedstrijden.
 • Therapeutisch zwemmen mag, bijvoorbeeld om te revalideren.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Regels voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar

 • Zij mogen overal gezamenlijk buiten sporten.
 • Zij hoeven bij het sporten geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Zij mogen wedstrijden spelen, maar alleen met teams van de eigen sportvereniging.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen naar zwemlessen voor het A-, B-, of C-diploma. Kleedkamers en toiletten zijn open voor de kinderen die zwemles hebben.

Regels jongvolwassenen vanaf 18 tot en met 26 jaar

 • Zij mogen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand buiten sporten.
 • Zij kunnen op sportaccommodaties gezamenlijk buiten sporten.
 • Zij kunnen gezamenlijk op andere locaties, op initiatief (of in opdracht) van gemeentes buiten sporten. Bijvoorbeeld op trapveldjes.
 • Zij hoeven bij het sporten geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Zij mogen wedstrijden spelen op de sportvereniging. Maar alleen met teams van de eigen sportvereniging.

Volwassenen vanaf 27 jaar

 • Zij mogen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand buiten sporten.
 • Zij kunnen op sportaccommodaties gezamenlijk buiten sporten met maximaal 4 personen. De instructeur telt niet mee.
 • Zij kunnen met maximaal 4 personen gezamenlijk op andere locaties, op initiatief (of in opdracht) van gemeentes buiten sporten. Bijvoorbeeld een trapveld. De instructeur telt niet mee.
 •  Zij spelen geen wedstrijden.

Topsporters

Topsporters kunnen trainen en wedstrijden spelen als:

 • ze uitkomen in topsportcompetities;
 • het trainingen en wedstrijden zijn van instellingen voor topsport.

Locaties om buiten te sporten

De regels voor buiten sporten door jongeren onder 27 jaar blijven overigens vragen oproepen. Het gaat dan met name over de locaties waar deze sportactiviteiten plaats mogen vinden in de buitenlucht. We hebben daarom binnen de gemeente en met de Veiligheidsregio en VNG overlegd. Voor Almere geldt:

 • De gemeente stelt voor binnensportverenigingen en commerciële sportaanbieders, waar mogelijk , buitenlocaties (gemeentelijke sportvelden) ter beschikking, zodat lessen buiten door kunnen gaan. U kunt uw aanvraag hiervoor richten aan sportentreeverberg dit@almere.nl
 • Fitnesslocaties en andere commerciële sportaanbieders zijn binnen dicht. Zij mogen buitensport aanbieden op eigen terrein in groepen van max. 2 personen (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter onderling afstand wordt gehouden (omdat dit dus geen buitensportaccommodatie betreft), en op voorwaarde dat deelnemers het pand niet hoeven te betreden (dus geen dakterras van een fitnesscentrum). Het is niet de bedoeling dat fitnesscentra hun toestellen op openbare plaatsen neerzetten.

Dansscholen

Daarnaast kregen we vanuit verschillende dansscholen vragen over de regels die gelden voor de openbare ruimte. Volgens de Rijksoverheid mag ‘Toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren’ op openbare plaatsen in de buitenlucht, zonder maximum aantal personen. Maar voor sporten in de buitenlucht gelden juist andere regels. Wij hebben daarom navraag gedaan om duidelijkheid te krijgen. De uitleg van de VNG is als volgt: de regel voor Toneelspelen etc. geldt alleen voor professionele gezelschappen, en niet voor amateurgezelschappen. Deze laatste groepen moeten zich dus houden aan de regels die in de buitenlucht gelden: maximaal 2 personen (exclusief instructeur) en met 1,5 meter afstand. Deze informatie wordt ook zo snel mogelijk aangepast op de website van de Rijksoverheid.

Nadere uitleg versoepeling door middel van veelgestelde vragen aan Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

1. Mogen in navolging van de basisscholen ook scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO weer gebruik maken van binnensportaccommodaties voor het geven van gymlessen?
Antwoord: Voortgezet Onderwijs mag dit, MBO niet. Het verbod van openstelling publieke plaatsen voor publiek geldt niet indien in een publieke plaats onderwijsactiviteiten worden verricht door een instelling voor voortgezet onderwijs. Indien gym onderdeel is van onderwijsactiviteiten kan dit dus op een externe binnensportlocatie.

2. Mogen clubs die normaal binnen sporten (volleybalclubs, dansgroepen) nu georganiseerd, dus met een trainer, in de openbare ruimte sporten?
Antwoord: Volgens de definitie vraag 3 mag dit niet.

3. Wat is een sportaccommodatie? 
a.    Is dat alleen een niet-openbare plek waar toezicht is vanuit de exploitant/beheerder of een sportvereniging die gehuisvest is op een park?
b.    Is dat bijvoorbeeld ook een faciliteit in de openbare ruimte zoals een grasveld, jeu de boulesbaan, Cruyffcourt, sportplek met calesthenics toestellen, skatepark (Urban sportpark) enz.?

Antwoord: Definitie sportaccommodaties: Over de sportuitzondering voor 18-26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Cruyff courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnswerk moeten dus plaatsvinden op sportaccommodaties.

4. Wat is een club?
a.    Mag men gebruik maken als vriendengroep, waarbij iemand van die groep de leiding op zich neemt (ook in openbare ruimte)?
Antwoord: Nee, volgens de bovenstaande definitie mag dit niet

b.    Mogen alleen die verenigingen op de parken sporten die er normaal gesproken ook gebruik van maken, of juist ook anderen, mits daarvan de gegevens bekend zijn voor eventuele tracering?
Antwoord: Nee, volgens de definitie vraag 3 mag dat niet

c.    Moet men zijn aangesloten bij NOC*NSF, of kunnen dat ook andere groepen zijn?
Antwoord: Nee dat hoeft niet. 

d.    Mag zwemles gegeven worden in buitenbaden?
Antwoord: Ja dit mag, is buitensport en dat is toegestaan (groepsgrootte max 2, behalve tot 27 jaar geen beperking in groepsgrootte)

5. Vanaf 3 maart mogen jongvolwassenen weer buiten sporten als groep (team) op sportlocaties. Wat betekent dit voor fitnessondernemers? 
De huidige maatregelen betekenen dat er buiten getraind kan worden met (meerdere) tweetallen. Dat gebeurt veelal naast de sportschool en al dan niet onder een overkapping. Daar komt nu ruimte bij voor jongvolwassenen tot 27 jaar. Daar willen clubs mee aan de slag en daarbij is deskundige begeleiding een voorwaarde gezien de eisen vanuit de overheid. De branche werkt nog steeds met triage, reservering en registratie. Mogen clubs gaan trainen met een groep jongvolwassenen? Is het terrein van een fitnessclub een sportaccommodatie? Of kan dat ook op andere plekken in de buitenruimte? 

Antwoord: In beginsel mogen jongeren tot 27 nu in groepen buiten trainen. Waar dit voor fitness precies mag hangt af van lokale regelgeving.

6. Er is ook ruimte gekomen voor contactberoepen zoals de kapper vanwege het 1-op-1 contact. Ook in de fitness traint een personal trainer/instructeur 1-op-1. 
Betekent de nieuwe maatregel dat de personal trainer binnen aan de slag gaat met een sporter? Ze kunnen zich prima houden aan de gevraagde maatregelen: triage, reservering en registratie. Als kanttekening willen we meegeven dat in dezelfde ruimte de fysiotherapeut vanuit de overheid wel toestemming heeft om wel te trainen.  
Antwoord: Nee, personal trainer is geen contactberoep (geen sprake van onvermijdelijk contact)

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden.

Waar gaat het dan precies om?

 • Zodra mensen van 13 jaar en ouder uw gebouw binnenkomen, dus bijvoorbeeld in de entree en gangen lopen, in de kantine rondlopen of in de kleedkamers en toiletruimtes, dan is het dragen van een mondkapje verplicht
 • De verplichting geldt niet tijdens het sporten zelf (wel daarvoor en daarna). Deze uitzondering geldt voor:
  • Degene die aan het sporten zijn
  • De scheidsrechter
  • Spelers op de wisselbank
  • Een trainer/coach/begeleider/instructeur indien het mondkapje belemmerend werkt tijdens het lesgeven
  • mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:
   • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
   • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
   • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
   • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen
  • Juryleden moeten wel een mondkapje dragen
  • De mondkapjesplicht geldt niet voor buitensportaccommodaties. ( met uitzondering van de aanwezige binnenruimtes)

Kijk voor veelgestelde vragen op de website van NOC*NSF en rijksoverheid.nl/corona 

Ondersteuningsmaatregelen sportsector

Aanvragen TASO-Q4 voor sportverenigingen nog mogelijk tot en met 5 april:

Op dit moment is het DUS-I loket voor de regeling TASO-Q4 geopend. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling over Q4-2020 en minimaal €1500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.

Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Er is dus nog het nodige budget beschikbaar. Wellicht kunt u uw lokale verenigingen nogmaals op deze regeling wijzen. Het zou bijzonder jammer zijn als verenigingen die daar wel recht op hebben, geen gebruik maken van deze mogelijkheid tot compensatie. Alle info over de TASO regeling is op website van de Rijksoverheid te vinden.

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Een huurkwijtscheldingsregeling (TVS) voor verhuurders die een accommodatie verhuren aan een sportvereniging. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

Specifieke Uitkering Ijsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

Uitkering voor gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

Stimuleringsfonds voor sportaanbieders gevestigd in Flevoland

Het Stimuleringsfonds voor sportaanbieders gevestigd in Flevoland is een noodzakelijke aanvulling op een aantal reeds bestaande landelijke steunmaatregelen. Het is een stimuleringssubsidie voor sportaanbieders met als doel hen vanuit een positieve insteek te stimuleren en weer op gang te helpen. Een steun in de rug en aanmoediging om te herstarten, zodra dit weer enigszins kan. Het steunpakket is niet bedoeld om een "gat in de begroting" te dichten, maar is gericht op het initiëren van nieuwe activiteiten.  Kijk voor de voorwaarden op de website van Sportservice Flevoland 

Indien u vragen heeft over de financiële regelingen of andere uitdagingen waar u tegenaan loopt door corona, kunt u contact met ons opnemen via sportentreeverberg dit@almere.nl.

Sporthal Haven vaccinatielocatie GGD Flevoland

GGD Flevoland vaccineert sinds 22 februari in Almere in de sporthal aan de Parkwerf in Almere Haven de inwoners van Flevoland tegen COVID-19.

Cees Verdam, directeur Publieke Gezondheid van GGD Flevoland en voorzitter van de Veiligheidsdirectie Flevoland bij de Veiligheidsregio Flevoland: “We zijn erg tevreden met de locatie in Almere, het geeft ons de mogelijkheid om, nadat we eerder al startten met de vaccinatie van het zorgpersoneel, nu de volgende stap maken met de grootschalige vaccinatie van heel Flevoland.” Wethouder en voorzitter van het GGD Bestuur Roelie Bosch van Almere is verheugd over de komst van de vaccinatiestraat: “We zijn er trots op dat wij als Almere een rol mogen spelen in deze immense operatie en inwoners van Flevoland de gelegenheid te mogen bieden deze belangrijke vaccinatie te halen. Tenslotte krijgen we alleen samen corona eronder.”

GGD Flevoland gaat inwoners van Flevoland vaccineren conform de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid. Mensen die in aanmerking komen voor een vaccinatie krijgen een uitnodiging thuisgestuurd, zij hoeven hier niets voor te doen. Wanneer zij een uitnodigingsbrief hebben gekregen kunnen zij bellen voor een afspraak via het telefoonnummer dat vermeld staat in de brief die zij hebben ontvangen.

Sporthal Haven is sinds februari 2021 niet te huur. Sportverenigingen zijn hierover ingelicht.

Spelregels bezoek aan Topsportcentrum

Bezoekers aan het Topsportcentrum worden gevraagd zich aan de volgende spelregels te houden:

Bekijk hieronder de animatie voor de regels tijdens evenementen:

Buitenspelen

Op onderstaande kaart vind je een overzicht van speeltoestellen en trapveldjes om buiten te spelen. Maar let wel op: de maatregelen gelden hier ook. Ben je verkouden (niezen, keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, of een verhoging tot 38 graden) of heb je koorts (38 graden of hoger)? Blijf dan thuis. Ga je toch naar buiten? Vermijd groepen, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, schud geen handen en gebruik papieren zakdoekjes.