Skip to content

Corona en sport

De maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn sinds 1 juli iets versoepeld. Voorwaarde is wel dat het aantal besmettingen en doden door het coronavirus niet opnieuw oplopen. De regering kan altijd de versoepelingen weer terugdraaien. Voor nu is er meer ruimte voor mensen om te sporten en bewegen. Maar wat mag nou wel en wat niet?

Wat mag wel en wat mag er niet vanaf 1 juli?

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen, mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 

Ter voorbereiding op het openen van de binnensport per 1 juli 2020 heeft Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. Om sportorganisaties en eigenaren (waaronder de gemeente Almere) voor te bereiden op het open gaan,  is er een handreiking opgesteld. Kijk voor alle versoepelingen vanaf 1 juli op rijksoverheid.nl/corona

Voorwaarden van sporten vanaf 1 juli

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

Wedstrijden

 • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.
 • Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. 

Evenementen

 • Evenementen, waaronder wedstrijden in het betaald voetbal, zijn toegestaan wanneer reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen zijn toe te passen. Dan is er geen maximale groepsgrootte bepaald.
 • Toeschouwers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Schreeuwen en spreekkoren zijn niet toegestaan.

Wat mag nog niet?

Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Georganiseerd binnensporten en openstelling gemeentelijke sportaccommodaties

Als sport- en/of beweegaanbieder bent u in eerste instantie degene die verantwoordelijk is om de nieuwe (spel)regels toe te passen. Triage, hygiënemaatregelen en indien nodig bron- en contactonderzoek werken als beheersmaatregelen alleen als iedereen zich daar ook aan houdt. Dat is ook voor sport- en beweegaanbieders een grote verantwoordelijkheid. De gemeente kan handhaven als dat niet, of onvoldoende zorgvuldig, gebeurt. 

Voorwaarden georganiseerd binnen sporten

 • Kijk voor alle algemene voorwaarden van binnen sporten hierboven.
 • Per sporthal mogen maximaal 100 personen (waaronder toeschouwers) gelijktijdig aanwezig zijn. Dit is inclusief sporters en begeleiders. Ook hier geldt dat 1,5 meter afstand moet worden nageleefd. De “Corona verantwoordelijke”  is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
 • De organisator van de sportactiviteit is zelf verantwoordelijk voor het veilig sporten.
 • U hoeft als gebouweigenaar of sportschool niet vooraf te melden bij de gemeente Almere dat u open gaat.
 • Sportruimte in binnensportaccommodaties van de gemeente Almere moet u vooraf bij aanvragen via sportverhuur@almere.nl
 • De aanvraag is pas definitief als u van Sportverhuur een bevestiging hebt gekregen.
 • De normale tarieven gelden.
 • De gemeente Almere organiseert de schoonmaak. Normaal maken we 1 keer per dag de binnensportaccommodaties schoon. Als er veel gebruik is, gaan we dit 2 keer per dag doen.
 • De gemeente Almere volgt de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en VSG met betrekking tot ventilatie van de sportruimte en kleedkamers.
 • Ter voorbereiding op het openen van de binnensport per 1 juli 2020 heeft Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. Om sportorganisaties en eigenaren (waaronder de gemeente Almere) voor te bereiden op het open gaan,  is er een handreiking opgesteld. Kijk voor alle versoepelingen vanaf 1 juli op rijksoverheid.nl/corona
 • Het is en blijft belangrijk dat u de hygiënevoorschriften en de basisregels van het RIVM volgt. De verantwoordelijkheid van naleving van de regels ligt bij u als sportaanbieder

Beschikbare binnensportaccommodaties Gemeente Almere

Een aantal gemeentelijke binnensportaccommodaties gaat weer open. Maar niet alle accommodaties zijn ook beschikbaar in de zomervakantie. Dat komt o.a. door renovatie- en onderhoudswerkzaamheden die juist in de zomervakantie worden uitgevoerd. We kiezen ervoor om een aantal binnensportaccommodaties vanaf 6 juli beschikbaar te stellen, daar waar mogelijk vanaf 1 juli als de aanvraag tijdig kan worden verwerkt.

Beschikbare binnensportaccommodaties van 6 juli t/m 16 augustus 2020 in Almere:

 • Sporthal Almere Haven
 • Sporthal Almere Buiten
 • Gymzalen en sportzalen in overleg met sportverhuur (dit geldt alleen voor reeds bestaande gebruikers)

Praktisch

 • In de sporthallen Almere Haven en Almere Buiten is er altijd een beheerder aanwezig op het moment dat u een ruimte huurt.
  Aanwijzingen van de beheerder dienen altijd te worden opgevolgd.
 • In de gymzalen en sportzalen is geen beheerder aanwezig.
 • Op de momenten van gebruik moet u als huurder zelf een “Corona verantwoordelijke” aanwijzen. Dit is een volwassene die aanwezig is en de coronaveiligheid waarborgt en aanspreekpunt is voor de gemeente Almere. Dat kan ook de trainer of begeleider zijn.
 • Horeca en sportkantines mogen ook weer open. De horeca ondernemers bepalen dit en zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen
 • Er is één loket voor alle vragen over georganiseerde binnensport: sportverhuur@almere.nl

Plan voor activiteiten

Heeft u bij de gemeente al een plan ingediend om sportactiviteiten aan te bieden voor sporters van 13 t/m 18 jaar, en is deze goedgekeurd door ons? Dan is het u ook toegestaan om volgens datzelfde plan activiteiten aan te bieden aan mensen van 19 jaar en ouder. Laat dit wel even aan ons weten via sportentree@almere.nl. Als er op basis van de nieuwe noodverordening toch enige actie vereist is, dan nemen wij contact met u op met het verzoek om het plan waar nodig aan te passen.

Heeft u nog geen plan ingediend voor sporters van 13 t/m 18 jaar? Lees de uitgangspunten voor uw plan.

Huidig sportaanbod Almere

Waar kan ik sporten?

Verschillende sportaanbieders bieden sportlessen en trainingen aan. In dit overzicht zijn alle sportaanbieders opgenomen die tot nu toe een goedgekeurd plan hebben van de gemeente. Sommige verenigingen laten bij hun activiteiten ook niet-leden toe.

Plan indienen voor sportaanbod

Heeft u bij de gemeente al een plan ingediend om sportactiviteiten aan te bieden voor sporters van 13 t/m 18 jaar, en is deze goedgekeurd door ons? Dan is het u ook toegestaan om volgens datzelfde plan activiteiten aan te bieden aan mensen van 19 jaar en ouder. Laat dit wel even aan ons weten via sportentree@almere.nl. Als er op basis van de nieuwe noodverordening toch enige actie vereist is, dan nemen wij contact met u op met het verzoek om het plan waar nodig aan te passen.

Heeft u nog geen plan ingediend? Lees de uitgangspunten voor uw plan.

Buitenspelen

Op onderstaande kaart vind je een overzicht van speeltoestellen en trapveldjes om buiten te spelen. Maar let wel op: de maatregelen gelden nog steeds. Ben je verkouden (niezen, keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, of een verhoging tot 38 graden) of heb je koorts (38 graden of hoger)? Blijf dan thuis. Ga je toch naar buiten? Vermijd groepen, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, schud geen handen en gebruik papieren zakdoekjes.