Direct naar paginainhoud

Accommodaties openbare ruimte

Almere heeft verschillende playgrounds: plekken in de wijk waar je dichtbij huis in de buitenlucht kunt sporten, bewegen en ontmoeten. Buurtbewoners én schoolklassen maken veelvuldig gebruik van de activiteiten die er worden georganiseerd.

Skills Garden Almere Haven

In het Stadswerfpark in Almere Haven is op 20 juni 2019 de Skills Garden geopend. Deze speel- en sportplek is gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM), dat ook de rode draad is binnen het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Kern is dat alle grondvormen van bewegen aan bod komen, omdat die bijdragen aan de beweegvaardigheid van inwoners en aan de brede ontwikkeling van hun motoriek. Uiteindelijk heeft dat een positief effect op hun gezondheid en op de ontwikkeling van ieder zijn of haar talent. 

Contactpersoon  is Erwin Duits (eduitsverberg dit@!deschoor.nl ). Meer informatie vindt u hier.

Playground Stedenwijk

Op de Clarence Seedorf Playground aan de Amsterdamweg in Stedenwijk kun je dagelijks (15.30-21.00 uur, op woensdag vanaf 14.00 uur) terecht om lekker te sporten. Begeleider Emile van Delft (e.vandelftverberg dit@talentinopleiding.nl ook te bereiken op telefoonnummer 06-2508 6650) van Talent In Opleiding zorgt ervoor dat er allerlei spellen en wedstrijden worden georganiseerd. Je kunt er onder andere voetballen, tennissen, basketballen, hockeyen en tafeltennissen. Deelname is gratis. Een actueel overzicht van de activiteiten is te vinden op de website van Talent in Opleiding.

Playgrounds Almere Buiten

Elke middag biedt Talent in Opleiding sportactiviteiten aan bij het Cruyff Court in de Molenbuurt, op playground De Evenaar en rondom het kunstgrasveld in de  Bouwmeesterbuurt (naast basisschool De Architect). De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar en staan onder leiding van Paula Walter (p.walterverberg dit@talentinopleiding.nl ook bereikbaar via 06-4266 5533) van Talent in Opleiding. De activiteiten op de drie locaties vinden plaats van 15.30 tot 17.30 uur 's middags. Deelname is gratis.

Playground Almere Poort

Met actieve inbreng van bewoners is er een sportieve ontmoetingsplek aangelegd in het Cascadepark. De playground biedt activiteiten voor bewoners, scholieren en bezoekers van Almere Poort. Er zijn verschillende sportvelden, een basketbalboom, een atletiekbaan en een speeltuintje. Bezoekers die even willen uitrusten of willen kijken naar de sporters, kunnen plaatsnemen op een tribune. Deze tribune maakt de playground ook geschikt voor kleinschalige openluchtvoorstellingen. Contactpersoon is Leonie Gleiser (lgleiserverberg dit@deschoor.nl). Meer informatie vindt u hier.