Skip to content

Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen

Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen weten precies wat er in de wijk speelt en hoe zij Almeerders in beweging kunnen krijgen.

De buurtsportcoach

  • schakelt met inwoners, sociale wijkteams, professionals en andere maatschappelijke instellingen waar sport en het sociaal domein elkaar raken;
  • organiseert activiteiten, projecten en evenementen voor en met Almeerders
  • zorgt voor programmering op de playgrounds in samenwerking met lokale sportaanbieders zoals verenigingen en commerciële of informeel georganiseerde sportaanbieders.  

De combinatiefunctionaris Sport

  • vertegenwoordigt een cluster van sporten en is in dienst bij Stichting De Schoor;
  • zet zich in voor focussporten en sport voor mensen met een beperking;
  • organiseert activiteiten op onder meer scholen en playgrounds voor diverse doelgroepen;
  • heeft contact met verenigingen en zet samenwerkingsverbanden tussen betrokken (commerciële) sportaanbieders op.  

In het overzicht ‘Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen’ vindt u de contactgegevens voor meer informatie over het programma bij u in de buurt.

De Gemeente Almere neemt sinds 2009 deel aan de landelijke stimuleringsregeling Combinatiefuncties. Dit is een structurele regeling van het Rijk