Skip to content

Sporten in Almere

Bossabal
Bossabal

Gezonde bewoners zijn essentieel voor een vitale stad. Sport en bewegen dragen bij aan betere leerprestaties, minder schooluitval, het leggen van sociale contacten, een betere gezondheid, meer veiligheid en een sterke sociale infrastructuur in de wijken. Sport verbindt. Het laat talenten tot volle bloei komen. Het biedt mensen – van jong tot oud en met of zonder beperking – plezier, ontspanning en zelfvertrouwen. Het helpt om zorgkosten te beperken en om de stad een positieve uitstraling te geven.

Veel Almeerders weten hun weg al te vinden naar sportactiviteiten bij verenigingen, in wijken, op scholen en bij commerciële instellingen. Ze bewegen op eigen gelegenheid of in georganiseerd verband.

Voor veel activiteiten is geen gemeentelijk beleid nodig. Verenigingen en individuele sporters redden zich prima zelf. In andere gevallen ligt de bal wel bij de gemeente. Bijvoorbeeld waar het gaat om het creëren van sportmogelijkheden in nieuwe wijken, het aantrekken van topsportevenementen of het verbinden van sport, onderwijs, welzijn, gezondheid en economie. De gemeentelijke inspanningen zijn vastgelegd in ‘Sportief in beweging', de sportnota voor de periode 2017-2020.

Al het water en groen in Almere bieden uitstekende mogelijkheden voor bewegen in de buitenlucht. Het ontwikkelen van sportmogelijkheden in de openbare ruimte heeft de komende jaren dan ook prioriteit. Daar werken we aan met partners als de sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, de provincie, sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezamenlijk sluiten we aan bij de behoeften, initiatieven en verantwoordelijkheden van de Almeerders.

Sportnota en onderzoeken