Skip to content

Sportdeelname onderzoek

Voor de gemeente Almere is het van belang te weten in welke mate de inwoners bewegen en sporten. De gemeente Almere heeft in 2001, 2006 en 2010 door Trendview1 onderzoek laten verrichten naar de sportdeelname van de inwoners van Almere. Deze metingen zijn verricht aan de hand van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). De gemeente Almere heeft DUO Market Research in het voorjaar van 2014 het onderzoek naar de sportdeelname opnieuw laten uitvoeren. Intern is de opdracht voor het onderzoek verleend door de Dienst Sociaal Domein, afdeling Sportbedrijf. De afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Almere heeft het onderzoek gecoördineerd. Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat conform de RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek) is uitgevoerd.

Lees hier het Sportdeelname onderzoek uit 2014