Skip to content

Sportbeleid

Bossabal
Bossabal

Gezonde bewoners zijn essentieel voor een vitale stad. Sport en bewegen dragen bij aan betere leerprestaties, minder schooluitval, het leggen van sociale contacten, een betere gezondheid, meer veiligheid en een sterke sociale infrastructuur in de wijken. Sport verbindt. Het laat talenten tot volle bloei komen. Het biedt mensen – van jong tot oud en met of zonder beperking – plezier, ontspanning en zelfvertrouwen. Het helpt om zorgkosten te beperken en om de stad een positieve uitstraling te geven.

Veel Almeerders weten hun weg al te vinden naar sportactiviteiten bij verenigingen, in wijken, op scholen en bij commerciële instellingen. Ze bewegen op eigen gelegenheid of in georganiseerd verband.

Voor veel activiteiten is geen gemeentelijk beleid nodig. Verenigingen en individuele sporters redden zich prima zelf. In andere gevallen ligt de bal wel bij de gemeente. Bijvoorbeeld waar het gaat om het creëren van sportmogelijkheden in nieuwe wijken, het aantrekken van topsportevenementen of het verbinden van sport, onderwijs, welzijn, gezondheid en economie. De gemeentelijke inspanningen zijn vastgelegd in ‘Sportief in beweging', de sportnota voor de periode 2017-2020.

Al het water en groen in Almere bieden uitstekende mogelijkheden voor bewegen in de buitenlucht. Het ontwikkelen van sportmogelijkheden in de openbare ruimte heeft de komende jaren dan ook prioriteit. Daar werken we aan met partners als de sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, de provincie, sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezamenlijk sluiten we aan bij de behoeften, initiatieven en verantwoordelijkheden van de Almeerders.

Sportnota 2017-2020

In de sportnota 2017 - 2020 'Sportief in beweging' schetsen wij u het sportbeleid van Almere voor de komende periode. De sportnota is samen met partijen uit de stad opgesteld. We kiezen ervoor om voort te borduren op het beleid dat we de afgelopen jaren hebben ingezet. We koesteren de successen die we hebben behaald en brengen nieuwe accenten aan waar nodig. Zo benadrukken we nog meer dan voorheen de positieve impact die sport en bewegen heeft op de maatschappij en de inwoners van de stad. Lees hier de sportnota

Sportdeelname onderzoek

Voor de gemeente Almere is het van belang te weten in welke mate de inwoners bewegen en sporten. De gemeente Almere heeft in 2001, 2006 en 2010 door Trendview1 onderzoek laten verrichten naar de sportdeelname van de inwoners van Almere. Deze metingen zijn verricht aan de hand van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). De gemeente Almere heeft DUO Market Research in het voorjaar van 2014 het onderzoek naar de sportdeelname opnieuw laten uitvoeren. Intern is de opdracht voor het onderzoek verleend door de Dienst Sociaal Domein, afdeling Sportbedrijf. De afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Almere heeft het onderzoek gecoördineerd. Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat conform de RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek) is uitgevoerd. In 2018 is het onderzoek opnieuw uitgevoerd door het Mulier Instituut.