Skip to content

Sportactiviteiten en -stimulering

Sportactiviteiten en sportstimulering

Logo 30 minuten bewegen

Sport speelt een belangrijke rol voor de stad Almere en haar bewoners. De gemeente Almere hecht er waarde aan dat zoveel mogelijk Almeerders sporten.

Daarom ondersteunt de gemeente Almere tal van projecten en activiteiten in de stad die gericht zijn op het stimuleren van sportdeelname. Door de huidige financiële situatie is er opnieuw kritisch gekeken naar de bijdrage die de verschillende projecten en activiteiten leveren aan sportstimulering.

Het sportbeleid gaat uit van de volgende uitgangspunten:

  • Iedere inwoner van Almere heeft de mogelijkheid om te sporten;
  • Het sportaanbod in Almere geeft voldoende mogelijkheden om dicht bij huis te sporten;
  • De gemeente Almere zet haar activiteiten op het gebied van sportstimulering in op de plekken waar het nodig is en voor de mensen die het nodig hebben;
  • De gemeente Almere werkt samen met partners op het gebied van buurt, onderwijs, sport en welzijn om haar doelstellingen te bereiken;
  • Bestaande structuren en voorzieningen op sportgebied in de stad worden optimaal gebruikt.

De sportstimuleringsprojecten hebben de volgende doelstellingen: 

  • Een verhoging van de sportdeelname tot 65% in 2015.
  • Een verhoging van het aantal Almeerders dat voldoet aan de beweegnorm tot 45% (zomer) in 2015. 
  • Een verhoging van het aantal Almeerders dat voldoet aan de fitnorm tot 45% (zomer) in 2015.

30 minuten bewegen

Sportief Almere App