Skip to content

Wat zeggen Almeerders over hun speel- en beweegruimte?

15 oktober 2018

De gemeente Almere werkt aan een nieuw beleid voor spelen en bewegen in de openbare ruimte. In mei en juni konden Almeerders hun zegje doen over speelplekken, sportvoorzieningen en ontmoetingspunten. Zo’n 335 kinderen, jongeren en volwassenen deden mee aan interviews, groepsgesprekken, opdrachten en enquêtes.

Zo leren we dat het huidige denken over speelvoorzieningen weinig ruimte biedt voor fantasie, ontdekken en construeren voor kinderen. Gewone speeltoestellen zijn te statisch. Ze beantwoorden maar voor een deel aan de speelbehoefte van een kind in ontwikkeling. Er is vraag naar meer variatie, zowel in spelen dichtbij huis als in ‘speeltuinen met een breed aanbod’, ook al liggen die speeltuinen wat verder van huis. Ontmoedigend zijn versleten of slecht onderhouden speelplekken. Zeker als er hondenpoep ligt, zoals op veel trapvelden.

Ouders werken mee
Om het spelen voor kinderen dichterbij huis spannender te maken, geven ouders aan best bereid te zijn om daar hand- en spandiensten voor te leveren. Zeker als ze kunnen samenwerken met de gemeente, die van tijd tot tijd adviezen en materialen verstrekt als takken, boomstammen of speelzand.

Jongeren ontmoeten
Jongeren hebben er naast het sporten ook in deze tijd van sociale media nog steeds behoefte aan elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. Zij geven daarbij aan dat ze nog wel eens verjaagd worden door de omgeving of dat bankjes te vies zijn om op te zitten. Zowel kinderen als jongeren weten van elkaar dat zij op sportief ingerichte plekken slecht mixen, waarop de jongere doelgroep vaak maar vertrekt.

Sportieve doelen
Sportieve volwassenen laten zien dat zij creatief gebruik maken van obstakels in de openbare ruimte die eigenlijk voor andere doeleinden zijn aangelegd. Denk aan trappen op taluds of bankjes voor het doen van sit-ups. Meer aandacht voor sportieve elementen zoals rek- en klimtoestellen langs beweegroutes in de stad zou het sportieve gedrag van meer mensen kunnen stimuleren.

Senioren dichtbij
Senioren ervaren een drempel om gebruik te maken van de sport- en beweegvoorzieningen. Bewegen in de openbare ruimte is voor hun pas aantrekkelijk als het om een gezamenlijke activiteit gaat en dit op een korte afstand van huis kan.

De gemeenteraad heeft vorige week de leerpunten uit de stadsconsultatie besproken. Daarna wordt het nieuwe beleid voor speel- en beweegruimte opgesteld. Op https://almere.notubiz.nl/dashboard kunt u de uitkomsten nalezen van de stadsconsultatie Speel- en beweegruimte.