Vrijwilligersregeling belastingdienst

7 februari 2017

Vrijwilligers zijn veelal de drijvende kracht achter verenigingen. Vaak ontvangen zij voor hun bijdrage geld of een tegemoetkoming in natura. Geeft u vrijwilligers van uw vereniging ook een vergoeding? Misschien kunt u gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Digitale tool sportclubs

Speciaal voor de sportclubs heeft de Belastingdienst een digitale tool ontwikkeld om te controleren of de vrijwilliger onder de vrijwilligersregeling valt. Via de 'regelhulp vrijwilligers' die u op de website van de belastingdienst kunt vinden krijgt u, na het invullen van een aantal vragen, een indicatie. 

Kijk voor meer informatie over de vrijwilligersregeling en bijbehorende voorwaarden op de website van de belastingdienst.